logo

Genier utaler seg om graffiti

Hvis jentene tar avstand fra graffiti vil dette kunne dempe rekrutteringen fra de yngste guttene.

Er alt som står i hue på trøndere RBK? Graffiti kan de i hvertfall ingenting om. Lenge siden jeg har lest en så feil artikkel om graffiti. Mange gullkorn.


Kort orientering om Graffiti i Trondheim

Graffiti kom sent til Trondheim, først på begynnelsen av 1990 tallet ble dette et problem for byen. Rundt 1997 tok det av, og vi hadde fått et alvorlig samfunnsproblem.
For å forstå hva som driver ungdom til graffiti er det viktig å kjenne til noe av historien bak. Graffiti har utspring fra Hip-hop miljøet. Hip-hop bygde i utgangspunktet på tre hovedprinsipper, antivold, antistoff og antirasisme hvor man etter hvert fikk tre utrykksformer, rapping, breakdance og graffiti.

For Ã¥ finne ungdom som er “seriøst” interessert i graffiti mÃ¥ man forsøke Ã¥ fÃ¥ innpass i disse miljøene. Dessverre har Hip-hopen mistet sine hovedprinsipper og bÃ¥de vold, dop er i dag fremtredende elementer i graffitimiljøene.

Slik graffitimiljøet er bygd opp i Trondheim, er det en leder ( konge) som legger premissene for all aktivitet i miljøet. Alle som ønsker Ã¥ starte som graffitiutøver mÃ¥ inn pÃ¥ Internett og spørre kongen eller hans nærmeste om lov til Ã¥ bruke signatur og crew – navn. Man har gjerne flere runder før man fÃ¥r godkjent sin signatur, da denne ikke mÃ¥ være likelydende eller lik i stil eller utforming andre signaturer i Norge.

I Norget finnes det i alle byer store internettsider som omhandler graffiti, og hvor man kan fÃ¥ svar pÃ¥ spørsmÃ¥l knyttet til graffiti. Mange av disse sidene er forsøkt skjult med passord for Ã¥ forhindre blant annet politiet i Ã¥ lese det som legges ut. Internett brukes som “skrytealbum” hvor de mest fremtredende crew legger ut bilder av sine graffitimalerier.

Det er i dag ca 100 aktive graffitimalere i Trondheim.

Det finnes ikke noe fellestrekk blant de som tiltrekkes av graffitimiljøet. Av de etablerte har de aller fleste interesser som er relatert til hip – hop miljøet i Trondheim. 99 % av utøverne er gutter, og aldersmessig spenner det fra 12 Ã¥r til 30 Ã¥r. Ã… være en dyktig graffitimaler gir en enorm status i ungdomsmiljøet. Mange av de fra 17 Ã¥r og oppover som fremdeles er aktive gÃ¥r pÃ¥ skoler som har grafisk rettede linjer og ogsÃ¥ kunst og hÃ¥ndverkslinjer. Disse guttene er meget dyktige tegnere og flere fra Trondheim som er kjent i graffitimiljøet gÃ¥r for tiden pÃ¥ grafisk design linjer pÃ¥ utenlandske skoler. Det er den status som graffitimiljøet gir som trekker de unge til denne form for skadeverk. Man har i Trondhim forsøkt Ã¥ skape holdninger mot graffiti ved Ã¥ invitere alle ungdomsskoleelever til en holdningskampanje mot graffiti i regi av ordføreren. Det ble delt ut pengepremier til de som leverte det beste bidrag. Pengepremiene var relativt store, 15 000 nk.kroner til de 6 beste klasser, men responsen var liten og dette hadde tilsynelatende liten effekt.

Trondheim kommune har tro på såkalt ung til ung informasjon, og for de yngste vil det kunne ha effekt at andre ungdommer kommer inn og snakker om graffiti. Man trenger da kunnskap og tette relasjoner til ressurspersoner innen kommune og politi som kan bistå i slik kunnskapsformidling. På grunn av status og posisjon i ungdomsmiljøene vil det være naturlig å forsøke å nå jenter. Hvis jentene tar avstand fra graffiti vil dette kunne dempe rekrutteringen fra de yngste guttene.

Foreldrene har et klart ansvar vedrørende graffiti. Oppdager man at sine barn forlater huset på kveldstid med tusjer eller spray bør man reagere. Finner man dyser , caps, i barnas lommer når klær skal vaskes bør man også stille noen kritiske spørsmål. Dessverre finnes mange naive foreldre som selv kjøper spray til sine unge. Informasjon til foreldre på foreldremøter i skolen av politiet vil være nyttig. Det er ikke anbefalt å bruke politiet til å informere ungdommer på skolene, da dette har vist seg å vekke nysgjerrighet mer enn å skape holdninger.

Kommunen bør ha en offisiell holdning mot graffiti, og denne bør være allment kjent. All graffiti må fjernes eller overmales umiddelbart. Blir graffiti stående vil det være en invitasjon til andre om å sette initialen sin eller piecer på denne plassen. Blir graffiti fjernet raskt og over noe tid vil plassen etter hvert bli uaktuell for graffitimalerne.

Hensikten med graffiti er at flest mulig skal se “kunstverket”. Derfor vil alle flater hvor mange personer gÃ¥r eller kjører forbi være aktuelle. Broer over motorveier, støyvegger ved hovedinnfartsÃ¥rer, foretningsbygg med fasade mot sterkt trafikkerte veier og tog er det mest populære. Dette gjelder de viderekommende som setter opp sÃ¥kalte “piecer” store graffitimaleri. De som er unge og som skal bygge seg status i gruppen begynner med Ã¥ skrive sin initial overalt. Hovedhensikten er Ã¥ eksponere seg selv, og derved skaffe seg status for Ã¥ rykke oppover i hirarkiet. De yngste bruker gjerne tusj, og starter i nærmiljøet. I hovedsak blir all graffitimaling foretatt pÃ¥ sen kveld eller natterstid.

Trondheim kommune har i lengre tid hatt et nært samarbeid med politiet. Det er vedtatt at Trondheim ikke skal akseptere graffiti, og man har derved tatt et standpunkt. Alle former for graffiti anmeldes. Vedlagt alle anmeldelser ligger det fotografi av skadeverket, og også erstatningskrav. Politiet har opprettet et register som er søkbart. Her legges fortløpende inn anmeldelsesnummer, fornærmede, dato for forholdet, adresse, navn på graffiticrew og writer samt bilde av skadeverket. Alle bilder som vedlegges anmeldelser blir forsøkt tydet for å finne hvilken writer og crew som har vært på stedet.

Dette er til uvurderlig hjelp når en person blir pågrepet for graffiti. Man kan søke i registeret og hvis man er heldig kommer mange anmeldelser opp på samme crew/writer. Dette har medført at enkelte ungdommer har sittet igjen med forholdsvis store erstatningskrav, opp mot 100 000 n.kr.

De som blir pÃ¥grepet og tilstÃ¥r blir i første omgang sendt til konfliktrÃ¥det. Her fÃ¥r man møte fornærmede og man fÃ¥r en anledning til Ã¥ gjøre opp for seg uten at man blir registrert hos politiet. De fleste som gjennomgÃ¥r konfliktrÃ¥dsbehandling maler selv over dine “piecer”. Av de som er pÃ¥grepet tidlig i sin karriere, er prosentandelen av de som kommer igjen liten. Det vil si at konfliktrÃ¥d sammen med en tidlig pÃ¥gripelse er virkningsfullt. PÃ¥ grunn av politiets graffitiregister har man god oversikt over antallet anmeldte forhold pr. Ã¥r. De siste Ã¥r har antallet anmeldelser for graffiti økt mye, fra 1998 – 1999 med 104 %. Det har vært en svak nedgang fra 1999 – 2000. Fra 2001 til 2002 er økningen igjen stor.

Problemet for kommunen er at ikke alle flater kan overmales. PÃ¥ flater av stein benyttes en form for sandblÃ¥sing, hvor man benytter stor luftmengde, men lite trykk ( 4 – 6 bar )samt vann for Ã¥ dempe støv. PÃ¥ marmor og glattpolert stein brukes kalk, pÃ¥ tegelstein brukes et aluminiums silikat og pÃ¥ betong kan man bruke sand. Man opererer med flere grovhetsklasser avhengig av det underlag som graffiti skal fjernes fra. Trondheim kommune bruker ca 1.mil n.kr. til fjerning av graffiti pr. Ã¥r. Det finnes ikke noe register pÃ¥ dette fra kommunalt hold. I tillegg kommer kostnader fra E-verk, busselskap, NSB, Televerket, private næringsdrivende samt i noen tilfeller private hus i tillegg. Man kan ikke stipulere noen kostnad, men det er snakk om betydelige summer, og det er grunnen til at kommunen kaller dette et alvorlig samfunnsproblem.

Link

Postet av Reyo

[ 5C ] [ June 6, 2007 ] [ Random ]

 1. Secret Extra Life
  June 7th, 2007 at 9:59

  Dette er resultatet av research på skyhøyt nivå!

 2. Noboru
  June 7th, 2007 at 10:58

  veldig bra:-) Kan han “kongen” bare kontaktes da? Men de opererer ihvertfall med tall som er sannsynelige. 1mill i motsetting til f.eks oslo som har operert med langt større og usannsynlige tall..

 3. jaywalker
  June 7th, 2007 at 11:15

  haha faen så gøy. lånte linken til jaywalkers bloggen, håper det er ok.

 4. reynolds
  June 7th, 2007 at 22:51

  hahah, NM i synsing er avgjort. makan til bastant vås.

 5. Lil' Phil
  July 17th, 2007 at 19:39

  jajajajaja.. blablablabla.. bare framheve di dÃ¥rlige fakta Ã¥ vor mye d koster for staten Ã¥ssÃ¥n .. Ã¥ssÃ¥ vikti Ã¥ ta et piece pÃ¥ en rompe for et dÃ¥rli førsteintrykk… blablabla..
  men herregud..? graffiti er sykt kult! gatas kunst! jg driver m graffiti selv.. jg har aldri lest sÃ¥ mye negatift om graffiti før.. lol.. du kan jo prøve Ã¥ skrive navne ditt sÃ¥ kult som muli da Ã¥ se om du kan kalle d graffiti.. nei sir jg bare.. d er kunst.. d r et medfødt talent.. komunen burde blÃ¥st 1 mill pÃ¥ frivegger et Ã¥r isteden for Ã¥ fjærne graffiti fra gatene.. da forsvinner mye fra gata…….. graffiti skal beundres .. ikke hates…