logo

Joyce Kim

Joyce Kim gikk ut med en Bachelor i Video og fotografi (ellerno) fra Maryland Institute College of Art i 2007, og bor og jobber nå side om side med McNulty (eh.) i Baltimore.
Joyce Kim var det, altså.

Postet av Erland

[ 1C ] [ March 30, 2008 ] [ Fotografi - Kunst ]

  1. lorenzo
    March 31st, 2008 at 2:34

    Flotte komposisjoner!