logo

Laika

Laika – et dynamisk typsnitt.

Postet av Erland

[ 2C ] [ October 22, 2009 ] [ Design & Illustrasjon - Film ]

  1. reyo
    October 22nd, 2009 at 13:15

    Fantastisk.