logo

Modernistiske menn


Robert Rauschenberg


Jackson Pollock


Piet Mondrian


René Magritte


Roy Lichtenstein


Marcel Duchamp


Claes Oldenburg


Andy Warhol


Henri Matisse


Pablo Picasso


Barnett Newman


Frank Stella


Fernand Léger


Wassily Kandinsky


Mark Rothko


Yves Klein

Postet av Petter

[ 3C ] [ November 15, 2009 ] [ Fotografi - Kunst - Mote ]

  1. requried
    November 15th, 2009 at 20:06

    Bra gjeng as! One love

  2. Offensiv.
    November 16th, 2009 at 0:17

    Rothko er best, ingen protest!