logo

OSLO TRENGER ET KUNSTSENTER!

UV5 har sendt brev til kulturbyråd Anette Wiig Bryn der vi ber om at Olav Ryes plass 2 tas i bruk til kunst- og kulturformål.

UV5 Olaf Ryes Plass

Olaf Ryes plass 2 har stått tomt i et par år. Dette mener vi er dårlig forvaltning av et kommunalt bygg. Ved hjelp av Kjell Veivåg (Venstre) har vi tatt kontakt med Kulturbyrådet. Bygget kunne egne seg godt til vårt prosjekt: arbeidsplasser for kunstnere, et møtested for kunstnere og publikum, og prosjektrom for visning av kunst. I tillegg ønsker vi å ha “artist residencies”, dvs å huse gjestekunstnere og gi de mulighet til å presentere sitt prosjekt for et Oslopublikum. Å legge til rette for slik utvekslingsvirksomhet er et vedtak som allerede er gjort i bystyret.

Olaf Ryes plass har blitt et naturlig knutepunkt for Grünerløkka bydel så vel som for Oslo. Å ha et kunstsenter her vil generere mer kulturaktivitet i området og det vil være en motvekt til den tiltakende kommersialiseringen av Grünerløkka.

Følg med på sakens utvikling på UV5 // Les hva Aftenposten skriver.

(Sakset fra Underskog.no & UV5.no)

Postet av Erland

[ 0C ] [ August 24, 2007 ] [ Happenings & Utgivelser - Random ]