logo

“Vitner” av Marte Johnslien


I morgen, fredag 28. august, åpner Norads nye informasjons- og opplevelsessenter, Utviklingshuset, på Vestbanetomten i Oslo. Marte Johnslien står for utsmykningen og har samarbeidet med 10 zambiske kunstnere om å lage en 8 meter høy skulpturinstallasjon med utgangspunkt i Picassos Guernica.

Offisiell åpning av kunstverket finner sted 28. august kl. 19-21 på Vestbanesenteret, Aker Brygge. Come one, come all!

Fra prosessen:


Den norske kunstneren Marte Johnslien har laget en skulpturinstallasjon for det nye Utviklingshuset på Vestbanen. Verket er montert i en åpning som strekker seg gjennom husets 3 etasjer og er et samarbeidsprosjekt mellom Johnslien og de 10 zambiske kunstnerne Nsofwa Bowa, Gladys Kalichini, Chifuchi Kandala, Emanuel Kapotwe, Kalinosi Mutale, Chishimba Nyirenda, Nick Sangale, Joseph Shakulipa, Gordon Shamulenge og Christopher Simbule. Johnslien vil sammen med Chishimba Nyirenda og Gordon Shamulenge være til stede på åpningen.

Å lage kunst til dette senteret, der visuelle virkemidler allerede inngår så aktivt i formidlingen av stedets virksomhet, har vært en særlig utfordring. Det har vært viktig at få til et kunstnerisk uttrykk som evner å skille seg ut fra det øvrige interiøret og innta en selvstendig markering av senteret.

Utgangspunktet for prosjektet er Marte Johnsliens ønske om å se nærmere på den påvirkningen afrikansk kunst har hatt på den vestlige modernistiske kunsten. Hun refererer til Picasso som eksempel på en kunstner som kan sies å ha vært inspirert av afrikansk tradisjonell kunst i sitt arbeide. Det gjelder spesielt i hans overgang fra realistisk representasjon til hans kubistiske periode.

Maleriet Guernica fra 1937 ble visuelt utgangspunktet for samarbeidsprosjektet. Det har en sterk humanistisk symbolverdi, som ikke blekner så lenge det pågår arbeid for økt menneskeverd i verden. Slik ønsker kunstneren å knytte et av modernismens mest kjente malerier opp mot Norads grunnverdier, for å skape et grunnlag for sammenligning og problematisering av hvilken posisjon disse verdiene har i dag.

Samarbeidet mellom Johnslien og de ti kunstnerne foregikk ved at de zambiske kunstnerne ble invitert til å delta i en workshop i Lusaka, hvor de produserte skulpturer inspirert av figurer i maleriet, men i sin egen personlige tolkning. Skulpturene ble så transportert til Oslo og er nå plassert inn i en 8 meter høy abstrakt struktur, laget av Marte Johnslien.

Prosjektets natur omhandler sammensmeltning av ideer på flere plan. Marte Johnslien problematiserer med dette prosjektet over europeisk modernisme og historie, i dialog med den afrikanske samtiden. I tillegg plasserer hun seg selv som kunstner i en posisjon der skulpturen blir en sammensmeltning av hennes egen kunstneriske uttrykk med en zambisk billedhuggertradisjon generelt, og 10 zambiske skulptørers personlige uttrykk spesielt.

Resultatet er en mektig skulptur med detaljer som røper dens eklektiske opprinnelse, men hvis helhet hever seg til å bli et selvstendig kunstverk med et globalt nedslag.

Dette er et KORO-prosjekt og kunstkonsulent har vært Jeannette Christensen.

Marte Johnslien (1977) har markert seg som en av de unge norske kunstnere som det er interessant å følge. Hun har deltatt i flere samtidskunstmønstringer de seneste år, bl.a. ”Lights On” på Astrup Fearnley Museet for moderne kunst i 2008. Johnslien arbeider med fotografi, installasjoner, skulptur og bokprosjekter som bygger på grundige undersøkelser, ofte av historisk materiale. Prosjektene hennes tar ofte utgangspunkt i fotografiske og arkitektoniske ideer og praksiser som har påvirket samfunnet og det offentlige rom.
Hun er bevisst sin rolle som kunstner i en post-kolonial, globalisert verden etter bl.a. et ettårig arbeidsopphold i Lusaka, Zambia i 2006 og sier selv at de sosiale og politiske implikasjonene ved å bo i Afrika i en britisk eks-koloni førte henne ut på en intrikat undersøkelsesprosess, som bl.a. resulterte i bokprosjektet ”Showgrounds”.

Johnslien tilnærming til sitt bakgrunnsmateriale er både analytisk og assosiativ, og uttrykket hennes beveger seg mellom det umiddelbare og det referensielle. Målet er å skape kunstverk som kan oppleves på flere nivåer og arbeidene hennes kan derfor beskrives som komplekse, både visuelt og kontekstuelt. Denne metodiske og analytiske tilnærmingen er delvis grunnen til at hun ble vurdert som interessant for Utviklingshuset, men også hennes beherskelse av et komplisert materiale, i tillegg til gjennomføringsevne innenfor et skulpturelt uttrykk.

For mer informasjon om kunstneren www.martejohnslien.com.

Postet av Petter

[ 0C ] [ August 27, 2009 ] [ Happenings & Utgivelser - Kunst ]